Zespół Szkół

Idź do spisu treści

Menu główne


Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Specjalnego
w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
odbywa się w terminie

od 2 czerwca do 14 sierpnia 2014 roku


PRZEDSZKOLE
POWIATOWY ZESPÓŁSZKÓŁI PLACÓWEK SPECJALNYCH
UL. JAGIELLOŃSKA 69W LEGIONOWIE
Tel (022) 774 27 63


WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI
Z AUTYZMEM
ORAZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE I DZIECI
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI
Liczba wolnych miejsc w grupach dla dzieci z autyzmem - 6

Drogi Rodzicu oferujemy wieloprofilowe wspomaganie rozwoju
Twojego dziecka w Przedszkolu Specjalnym

Organizacja pracy przedszkola:

 • Przedszkole czynne w godzinach 7:00 – 17:00

 • Realizacja podstawy programowej w godzinach 8:00 – 13:00

 • Praca z dziećmi prowadzona jest w podziale na grupy ze względu  na określony rodzaj niepełnosprawności dzieci.

Rodzaje grup:

 • grupa dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną liczy do 4 dzieci

 • grupa dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym liczy do 10 dzieci

Oferta zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

 • Terapia logopedyczna

 • Terapia psychologiczna

 • Terapia pedagogiczna

 • Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji

 • Integracja Sensoryczna

 • Muzykoterapia

 • Gimnastyka korekcyjna

 • Terapia EEG Biofeedback

Oferta zajęć wsoierających rozwój dziecka współfinansowanych z projektu Program Otwartych Szans oraz Fundację „Promień Słońca”

 • Terapia tańcem

 • Hipoterapia

 • Zajęcia z gliną

 • Zajęcia teatralne


Akademia Rodzica – spotkania grupy wsparcia dla rodziców, warsztaty dla rodziców konsultacje   indywidualne z psychologiem i pedagogiem

Zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i specjalistów.
Sale dostosowane do potrzeb dzieci i bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne.

APEL " BEZPIECZNE WAKACJE " - 17 czerwca 2014 roku


WYCIECZKA DO SIERPCA - 18 czerwca 2014 roku


Projekt edukacyjny  "Podróże kulinarne po wybranych  krajach Unii Europejskiej” - 13 czerwca  2014 roku
13 czerwca 2014 roku odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego pt. ,,Podróże kulinarne po wybranych  krajach Unii Europejskiej.” Uczniowie klasy III B Szkoły Przysposabiającej do Pracy realizowali go od września 2013r. do czerwca 2014 r. Dowiedzieli się o tym, gdzie leżą te kraje, poznali ich obyczaje, ciekawe zabytki. Potrafią rozpoznać ich flagi narodowe. Podróżując po wybranym kraju przygotowywali jego narodowe potrawy. Byli już w Polsce, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Holandii, Niemczech i na Węgrzech. Każdy kraj ma charakterystyczną dla siebie kuchnię, którą degustowali podczas realizacji zajęć. Efektem całorocznej pracy jest książka kulinarna z najciekawszymi przepisami potraw, które były  przyrządzane na zajęciach. Uczniowie przygotowali również  prezentację z najważniejszymi informacjami o poszczególnych krajach. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, wyrazili oni chęć kontynuacji takich zajęć w następnym roku szkolnym.

B. Toczydłowska-Chmiel


Warsztaty plastyczne - 12 czerwca 2014 roku
W dniu 12 czerwca 2014 roku, uczniowie kl. I-III A Szkoły Podstawowej, wzięli udział w warsztatach plastycznych prowadzonych przez artystę – grafika p. Tomasza Chodkowskiego. Wykonali zbiorową pracę pt. "ZOO". Dzieci z niecierpliwością czekały na zajęcia i już kilka dni wcześniej, aktywnie zaczęły się do nich przygotowywać. Z różnych źródeł zbierały informacje dotyczące mieszkańców ogrodów zoologicznych i chętnie dzieliły się wiedzą zdobytą podczas własnego pobytu w ZOO. Każdy uczeń wybrał swoje ulubione zwierzę, które miał zaprezentować za pomocą wybranych technik plastycznych na wspólnym arkuszu papieru.
Razem stworzyliśmy barwną pracę, która teraz wspaniale zdobi naszą salę. Warsztaty prowadzone przez p. Tomasza, dla wszystkich były ciekawą zabawą, podczas której nikomu nie narzucano własnych oczekiwań, ale pozwolono rozwijać wyobraźnię i realizować swoje pomysły.

Anna Drwęcka
DZIEŃ DZIECKA W ZEGRZU- 6 czerwaca 2014 roku


         06 czerwca 2014 uczniowie PZSiPS ul. Jagiellońska  69 kolejny już raz obchodzili Dzień Dziecka w Stanicy Wędkarskiej w Zegrzu. Organizatorem  był Zarząd Koła nr 13 Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w  Legionowie na czele z prezesem Panem Józefem Lupą. Wśród licznych atrakcji, które czekały na uczestników spotkania najwięcej emocji tak, jak to miało miejsce w ubiegłym roku sprawił dzieciom rejs motorówką po Zalewie Zegrzyńskim w towarzystwie ratowników wodnych. Mieliśmy okazję spotkać się i rozmawiać  z przedstawicielami  policji wodnej, z bliska zapoznać się z wyposażeniem i pracą płetwonurka. Uczniowie zostali wyposażeni w informacje o bezpiecznym spędzaniu czasu wolnego nad wodą. Wielkim zaskoczeniem dla dzieciaków była obecność kucyka Rogera, który woził na swym grzbiecie odważnych uczestników spotkania. Obecność wody, czas spędzony na świeżym powietrzu i  ruch sprawiły, że z ogromnym apetytem zasiedliśmy do przygotowanego przez gospodarzy posiłku. Na koniec wspólnie spędzonego czasu uczniowie otrzymali pamiątkowe medale oraz wspaniałe prezenty. Dzieci za okazane serce odwdzięczyły się  własnoręcznie przygotowanymi serduszkami z dedykacją i piękną rzeźbą- również wykonaną przez uczniów. Wszyscy uczestnicy spotkania pragną podziękować Prezesowi  oraz całemu Zarządowi Koła nr 13 Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w  Legionowie za ciepłą, serdeczną i pełną życzliwości  atmosferę.

                                                                                                  Agnieszka Kluskiewicz
Apel podsumowujący pracę Samorządu Uczniowskiego- 12 czerwca 2012 roku
Samorząd Uczniowski to wszyscy uczniowie naszej placówki. Na apelu , który odbył się w czwartek 12 czerwca,  opiekunowie SU podsumowali pracę Samorządu w roku szkolnym 2013/2104.
Głównym celem  Samorządu Uczniowskiego było wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły oraz godne reprezentowanie naszej placówki. W powoli kończącym się roku szkolnym udało nam się zrealizować większość  przedsięwzięć zaplanowanych na pierwszym spotkaniu we wrześniu. Przez cały rok współpracowaliśmy z Centrum Edukacji Obywatelskiej i wspólnie realizowaliśmy różne projekty. Podczas apelu wyróżniono klasy, który solidnie pełniły dyżury uczniowskie podczas przerw międzylekcyjnych . Nagrodzono też najbardziej aktywnych uczniów za ich postawy godne do naśladowania przez pozostałych uczniów. W imieniu Uczniów dziękujemy Dyrekcji i Nauczycielom  PZSiPS za współpracę i za możliwość realizacji różnych  pomysłów.

Opiekunowie SU:
Anna Skiścim
Edyta Woźniak-Ryży
XV Międzypowiatowy Mityng Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku - 10 czerwca 2014 roku
Dnia 10.06. 2014 roku odbył się XV Mityng Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych w Pułtusku , w którym brali udział reprezentanci Szkół i Placówek Specjalnych, Ośrodków szkolno-wychowawczych oraz Domów Pomocy Społecznej z Powiatu Pułtuskiego i Legionowskiego. Naszą placówkę z zawodach reprezentowało 10 uczniów. Zawody odbywały się w duchu fair-play i przyjaznej atmosferze. Po uroczystym przywitaniu zawodników, trenerów i zaproszonych gości przez organizatorów mityngu zapłonął znicz olimpijski oraz odbył się marsz „Ku Słońcu”. Do zaciętej rywalizacji sportowej przystąpiło 140 zawodników z dziewięciu powiatów. Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie ul. Jagiellońska 69 brali udział w kilku konkurencjach sportowych, m.in. w biegu na 100 m i 200 m., skoku w dal z miejsca i z rozbiegu, rzucie piłeczką palantową. Uczniowie reprezentujący naszą Placówkę zdobyli łącznie 10 medali ( złote i srebrne) oraz puchar.

Jacek Furtak

 

Spotkanie z Policjantem - 5 czerwca 2014 r.
W dniu 5 czerwca odbyło się spotkanie z Policjantem z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. Tematem pogadanki była odpowiedzialność prawna nieletnich. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. W rozmowie z młodzieżą Funkcjonariusz Policji podkreślił, że wszyscy są zobowiązani do przestrzegania prawa, zarówno osoby dorosłe, jak i niepełnoletnie. Złamanie prawa wiąże się z poniesieniem konsekwencji prawnych. W związku z tym uczniowie poznali zasady postępowania z nieletnimi, w przypadku kiedy popełnią oni czyn zabroniony. Zwrócono również uwagę na asertywne zachowania uczniów w przypadku, gdy są namawiani do czynu zabronionego przez prawo. Funkcjonariusz Policji omówił również zagrożenia wynikające z nieodpowiedzialnego korzystania z telefonu komórkowego i Internetu.


Anna Grochowska

 

9 kwietnia – 5 czerwca 2014 r. – realizacja projektu „Zajęcia socjoterapeutyczne”

W okresie od kwietnia do czerwca 2014 r. w Placówce został zrealizowany cykl grupowych zajęć socjoterapeutycznych. Zajęcia były ukierunkowane przede wszystkim na wskazywanie i wzmacnianie zachowań pozytywnych prezentowanych przez uczniów. Jednocześnie zmierzały do eliminowania lub zmniejszenia ilości zachowań nieakceptowanych społecznie, które utrudniają dzieciom i młodzieży funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Uczestnikami zajęć byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Godzinne spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu. Były prowadzone przez wykwalifikowaną terapeutkę, która bardzo szybko nawiązała dobry kontakt z uczestnikami, a przez to zachęciła ich do pracy. Miało to ogromne znaczenie dla funkcjonowania całej grupy, ponieważ w zajęciach socjoterapeutycznych niezwykle ważna jest aktywność uczniów, ich wzajemna współpraca i współpraca z osobą prowadzącą. Podczas zajęć panowała miła i przyjazna atmosfera, która spowodowała, że uczniowie chętnie wypowiadali się i z zapałem wykonywali zaproponowane ćwiczenia. W warunkach swobodnej ekspresji uczestnicy mieli możliwość podejmowania kreatywnych działań, a także wspólnie rozwiązywali problemy wynikające z kontaktów rówieśniczych. Uczestnicy zajęć uczyli się rozpoznawania emocji, wyrażania ich w prawidłowy sposób oraz odreagowywali napięcia emocjonalne. Praca w obszarze uczuć była jedynie wstępem do tego, co działo się dalej. Głównym celem spotkań było bowiem uczenie się nowych umiejętności społecznych czyli właściwego zachowania w sytuacjach rówieśniczych zaczepek, dokuczania, sprawiania przykrości. Poprzez wykorzystanie gier, zabaw, scenek dramowych uczniowie uczyli się korygowania własnych zachowań. Doskonalili umiejętność mówienia o tym, co czują, trenowali asertywną komunikację w sytuacjach, które naruszają ich granice. Poznawali także sposoby właściwego reagowania i zasady rozwiązywania konfliktów w relacjach z drugą osobą. Uczestnicy wdrażali się również do radzenia sobie z napięciem, stresem i lękiem – poznawali podstawowe techniki relaksacyjne.  Realizacja zajęć socjoterapeutycznych była możliwa dzięki wsparciu finansowemu z Projektu „Powiat Otwartych Szans” oraz Fundacji „Promień Słońca”, która działa na terenie Placówki. Podobny cykl zajęć zrealizowano w Placówce w I semestrze bieżącego roku szkolnego. Wówczas ich adresatem byli uczniowie z Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy.


Anna Grochowska


DZIEŃ DZIECKA I DZIEŃ SPORTU W PZSIP - 31 maja 2014 roku

KONKURS KULINARNY - 28 maja 2014 roku
Dnia 28 maja 2014 r  grupa uczniów z Gimnazjum PZSiPS  wraz z nauczycielami (p. Dyrektor  E. Lewicką i p. I.  Kondraciuk) brała udział w konkursie kulinarnym pt ,,Świeża i zdrowa kuchnia majowa" organizowanym przez PZSP im. W. Wolskiego w Serocku i Starostwo Powiatowe w Legionowie.
Uczestnicy rywalizowali w 3 konkurencjach: quizie na temat zasad zdrowego żywienia, kategorii kulinarnej i sportowej. Wszystkie konkurencje podlegały ocenie Jury, w którym zasiedli: Iza Lis- młodszy specjalista do spraw personalnych - hotel „Narvil”( przewodnicząca Jury),
Tomasz Lisowski – Kierownik Referatu Edukacji w Starostwie Powiatowym w Legionowie, Anna Socha - Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Marek Szajda- nauczyciel wychowania fizycznego w PZSP w Serocku.
Poziom konkursu był bardzo wysoki. Nasza drużyna z wielkim zaangażowaniem przygotowywała potrawy.
„Wiosenna radość”, „Chwila wytchnienia”, „Morska przygoda” (to 2 sałatki i koktajl owocowy przygotowane przez naszych uczniów) zagwarantowały zdobycie 1 miejsca (warto wspomnieć, że rywalizowało 12 drużyn) w Konkursie . Zdobywcy otrzymali torby do laptopów z młodzieżowymi gadżetami. Zwycięskiej drużynie pani Anna Socha wręczyła upominki od Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

Kondraciuk Iwona2-DNIOWA WYCIECZKA DO RADOMIA I SANDOMIERZA - 28,29 maja 2014 roku
W dniach 28,29 maja mieliśmy okazję w ramach Klubu Globtrotera zwiedzić Radom i Sandomierz. Wycieczka została dofinansowana z Projektu „Powiat Otwartych Szans”. Łącznie w wycieczce udział wzięło 31 uczestników: uczniów, nauczycieli i niezbędnych opiekunów.
Pierwszego dnia odwiedziliśmy Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Tu uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej : „Od ziarenka do bochenka”. Uczniowie m.in. sami upiekli bułki i zrobili masło, a później wszystko zjedli ze smakiem. Tego dnia byliśmy też w wytwórni bombek w Radomiu. Właściciel zakładu z pasją zdradził nam proces produkcyjny ozdób choinkowych. Dzięki wspaniałej atmosferze wizyta ta na długo zostanie w naszej pamięci. Po noclegu w Pałacu w Czyżowie Szlacheckim, drugiego dnia wybraliśmy się do Sandomierza z nadzieją spotkania z serialowym Ojcem Mateuszem.
Tu odbyliśmy kolejną lekcję historii w Zbrojowni Rycerskiej, która jest jednym z najbardziej niesamowitych miejsc w Sandomierzu. Chłopcy przymierzali zbroje rycerskie, nosili miecze i halabardy, a dziewczynki mogły na chwilę poczuć się renesansowymi czy barokowymi księżniczkami. Później odbyliśmy godzinny spacer Podziemną Trasą Turystyczną i zwiedziliśmy Bazylikę Katedralną.
Dziękuję-  jak zawsze - za atmosferę podczas wycieczki, za to jak wspaniale się zachowujecie. Moim Koleżankom dziękuję za rzetelną opiekę nad dzieciakami i za wsparcie.

Edyta Woźniak-RyżyIII PARAOLIMPIADA W LEGIONOWIE - 23 maja 2014 roku
W dniu 23 czerwca 2014 roku na stadionie Arena odbyła się III Paraolimpiada.
To  ważne sportowe wydarzenie jest jedną z wielu organizowanych  w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego. Zawodom towarzyszyła  wspaniała wiosenna aura.

Do zawodów zgłosiło się 190 uczestników.  Odbyły się one  w dwóch grupach.  Przydział nastąpił ze względu na możliwości  zawodników. Jedni brali udział w konkurencjach sportowych , a inni w rekreacyjnych. Uczestnicy walczyli  o zajęcie najlepszego miejsca. Wszędzie obowiązywała punktacja i na każdym stanowisku czuwali sędziowie. Wyniki były skrupulatnie odnotowywane na kartach uczestników.  Sportowe trofea wręczał prezydent Legionowa Roman Smogorzewski, a z nim gwiazdy polskiego sportu Luiza Złotkowska i Bartosz Wuszter.
Zawodnicy i ich rodziny cieszyli się z wygranych. Medale i inne zdobyte w ciężkiej, lecz fair play walce z dumą prezentowane były zebranym. Niektórzy członkowie rodzin mieli łzy w oczach podczas uroczystego  wręczania trofeów zwycięzcom. Wzruszeni byli również wręczający . Dużym zainteresowaniem  uczestników cieszył się srebrny medal igrzysk z Soczi, który  zaprezentowała  Luiza Złotkowska.
Na sukces Paraolimpiady złożyło się wiele czynników: dobra organizacja imprezy, wielkie zaangażowanie organizatorów, udział wolontariuszy, oraz świetne przygotowanie do zawodów uczestników. Sukces ten to owoc wielomiesięcznych, skrupulatnych przygotowań. Poziom tej imprezy wzrasta z roku na rok. Jak twierdzą jej uczestnicy jest bardzo potrzebna  i powinna być kontynuowana. Organizatorzy myślą już o jej poszerzenie o gości z innych powiatów.

Jerzy JastrzębskiSZANOWNI RODZICE ( PRAWNI OPIEKUNOWIE )

W dniu 23 maja 2014 roku ( piątek )
w godzinach 9.30-14.00 uczniowie wezmą udział w PARAOLIMPIADZIE,
która odbędzie się na Stadionie Miejskim w Legionowie.
Tego dnia obowiązuje strój sportowy!

Świetlica szkolna czynna w godzinach 7.00-17.00

Paraolimpiada jest zorganizowana w ramach obchodów
III Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego.
PLENER MALARSKI "CHODŹ POMALUJ MÓJ ŚWIAT"- 17 maja 2014 roku
W dniu 17 maja 2014 roku, zgodnie z planem odbył się w Legionowie III plener malarski  „Chodź pomaluj mój świat".
Deszczowa pogoda wymusiła przeniesienie miejsca akcji do budynku  ratusza.
Plener malarski to doroczne spotkanie laureatów Przeglądu  Twórczości Osób Niepełnosprawnych z artystami malarzami oraz lokalną społecznością. Udział w plenerze jest nagrodą  W tym roku spotkało się czterdziestu laureatów z 10 malarzami. Po raz pierwszy pojawili się młodzi wolontariusze z Niepublicznej Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II, którzy asystowali  niepełnosprawnym twórcom. Na plenerze obecni byli nauczyciele, rodzice uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Temat wiodący spotkania to „Kraina marzeń”. Pod względem artystycznym plenerem opiekowała się znana malarka Barbara Retmaniak. W narzędzia malarskie  pędzle,farby , płótna , sztalugi wyposażyło uczestników legionowskie PCPR. Zestawy malarskie stały się własnością malujących.  Spotkanie artystyczne pod względem organizacyjnym przygotował MOK w Legionowie, a prowadził dyrektor tej instytucji Andrzej Sobierajski.

Plener malarski jest stałym elementem kalendarza Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego.
Obrazy powstałe podczas tego spotkania zostaną zaprezentowane na wystawie poplenerowej w legionowskiej Arenie. Wystawa zostanie  otwarta 1 czerwca 2014 podczas Dni  Legionowa.

Jerzy Jastrzębski

OTWARCIE WYSTAWY "ŚWIATA MALOWANIE" - 14 maja 2014 roku
W dniu 14 maja 2014 roku w galerii  „Ratusz” w Legionowie władze samorządowe miasta i powiatu dokonały otwarcia   wystawy twórczości artystycznej wychowanków i uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, ul. Jagiellońska 69 w Legionowie zatytułowanej „Świata Malowanie…” Wystawa jest kolejnym wydarzeniem zorganizowanym w ramach obchodów III Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego. Przedszkolaki, gimnazjaliści, uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej  mają inną perspektywę widzenia z uwagi na wiek , doświadczenia życiowe, wiedzę o świecie. Mają tez różne umiejętności. Stąd też odmienność w zastosowaniu kolorów, technik, oraz poruszanych tematów. Młodzi adepci sztuki malując, wycinając i rzeźbiąc pokazują świat poprzez pryzmat własnych  przeżyć i emocji. Uświadamiają nam, że są integralną częścią tego świata. Całość ekspozycji jawi się jako barwna, ciekawa, niepowtarzalna opowieść o różnorodnych obliczach świata. Ta opowieść swoim ujęciem wciąga i  zachęca do głębszego wejrzenia się w nią.
Na scenie sali widowiskowej młodzi aktorzy zaprezentowali  przedstawienie teatralne pt. ”Kopciuszek”
.
Stało się ono szczególnym wydarzeniem, gdyż zostało przygotowane przez  niemówiących uczniów  Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych  w Legionowie, którzy korzystają z alternatywnych metod komunikacji i posługują się  komunikatorami, elektronicznymi  urządzeniami do nagrywania i odtwarzania dźwięków.

Jerzy Jastrzebski


SPOTKANIE UCZNIÓW Z PRZEDSTAWICIELAMI KLUBU KS LEGIONOVIA LEGIONOWO- 13 maja  2014 roku

W dniu 13 maja 2014 roku w sali gimnastycznej naszej Placówki odbyło się kolejne spotkanie ze sportowcami. Tym razem odwiedzili nas piłkarze i trener KLUBU KS LEGIONOVIA LEGIONOWO. Spotkanie miało podobny przebieg jak spotkanie z siatkarkami - byla prezentacja i wspólny trening . Spotkanie zakończyło się wręczeniem biletów na mecz LEGIONOVII, piłki z autografami piłkarzy oraz słodyczy.
Dziękujemy sportowcom i działaczom tych klubów za pełne sportowych wrażeń spotkania.

Jarosław PodłuckiSPOTKANIE UCZNIÓW Z PRZEDSTAWICIELAMI KLUBU SIÓDEMKA SK BANK LEGIONOWIA S.A
- 7 maja 2014 roku
W dniu 7 maja 2014 roku w sali gimnastycznej PZSiP odbyło się spotkanie uczniów i nauczycieli  z siatkarkami, trenerem oraz prezesem
KLUBU SIÓDEMKA SK BANK LEGIONOWIA S.A
Celem spotkania było propagowanie wśród uczniów aktywności  fizycznej i zdrowego stylu życia.
Przedstawiciele klubu opowiedzieli o jego działalności i sukcesach oraz o tym jak wygląda codzienne życie sportowca .

Następnie zawodniczki przeprowadziły z uczniami siatkarski trening, który dostarczył naszym podopiecznym wiele pozytywnych emocji.
Na zakończenie spotkania goście przekazali społeczności szkolnej drobne upominki, rozdali autografy oraz pozowali do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

Jarosław Podłucki
Społeczność Szkolna
Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych
ul. Jagiellońska 69 w Legionowie
serdecznie zaprasza
na uroczyste otwarcie wystawy pt. „Świata malowanie…”,

które odbędzie się 14 maja 2014 r. o godzinie 11.00
w Galerii Sztuki Ratusz ul. Piłsudskiego 41 w Legionowie


W programie:
– rozpoczęcie, powitanie gości
– otwarcie wystawy
– przedstawienie teatralne pt.”Kopciuszek”  
przygotowane przez uczniów niemówiących PZSiPS w Legionowie,   
 którzy korzystają z alternatywnych metod komunikacji
– zwiedzanie wystawy,  poczęstunek

Wystawę będzie można oglądać w dniach 14-28 maja 2014 r.

INFORMACJA !
DZIEŃ 2 MAJA 2014 ROKU JEST DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH –
w Placówce będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na świetlicy szkolnej.
W tym dniu Placówka nie przygotowuje obiadu.
Świetlica szkolna pracuje w godzinach 7.00-17.00

Dyrektor PZSiPS
                                               ROZPOCZĘŁA SIĘ REKRUTACJA


DO
PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO
W POWIATOWYM  ZESPOLE SZKÓŁ  I  PLACÓWEK SPECJALNYCH
 UL. JAGIELLOŃSKA 69 W LEGIONOWIE

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

- REGULAMIN REKRUTACJI
- HARMONOGRAM REKRUTACJI

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja"

życzy społeczność

Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek
ul. Jagiellońska 69 w Legionowie


MISTERIUM WIELKANOCNE 2014 - 16 kwietnia 2014 roku

     WARSZTATY KULINARNE - 11 kwietnia 2014 roku

Dnia 11 kwietnia w ramach projektu „Żyję zdrowo” odbyły się  na teranie naszej placówki  warsztaty kulinarne. W przygotowywaniu zdrowego posiłku pomagali nam uczniowie klasy IVb z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Jabłonnie. Celem projektu było kształtowanie świadomości w zakresie wpływu zdrowego żywienia na zdrowie człowieka na równi z aktywnością fizyczną , wdrażanie do estetycznego spożywania pokarmów oraz rozwijanie u uczniów samodzielności w zakresie samoobsługi. Podczas wspólnego poczęstunku uczniowie zwracali uwagę na przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania przy stole.  Podsumowując  działania podjęte  w ramach realizacji projektu przygotowano plakat promujący zdrowy styl życia i ogłoszono wyniki międzyszkolnego konkursu na dokończenie hasła „Żyję zdrowo…”

                                                                                           Kierownik projektu: Agnieszka Łuniewicz-Stępniak


I KONKURS WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEJ - 10 kwietnia 2014 roku

Dnia 10.04. 2014 w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie odbył się I konkurs wiedzy i umiejętności matematyczno – przyrodniczej .
W konkursie wzięli udział uczniowie  kl III – VI Szkoły Podstawowej i  Gimnazjum z PZSiPS oraz z powiatu legionowskiego.
Celem konkursu było:  
• rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych uczniów,
• aktywizowanie uczniów do samodzielnego, twórczego myślenia,
• kształtowanie przekonania, że umiejętności matematyczne są niezbędne w życiu codziennym,
• wzmacnianie u uczniów wiary we własne siły i możliwości,
• wspieranie i zachęcanie uczniów do wytrwałości w realizowaniu podjętych zadań.

Zadaniem uczestników było wykonanie poprawnie  10 zadań przy tematycznych stanowiskach dotyczących:
• obliczeń kalendarzowych
• obliczeń zegarowych
• obliczeń pieniężnych
• obliczeń geometrycznych ( rozpoznawanie figur, mierzenie obwodów i pól figur geometrycznych)
• klasyfikowania przedmiotów według cech wielkościowych
• dodawania i odejmowania – zadania tekstowe
• mnożenia i dzielenia z zastosowaniem kalkulatora
• orientacji przestrzennej
• odczytywania danych
• zadania z atlasem Polski

Uczniowie rozwiązywali kolejne zadania  w określonym limicie czasowym, które bezpośrednio po zakończeniu były oceniane i punktowane .
Zadania były opracowywane tak, aby uczniom miło i przyjemnie upływał czas pracy. Konkurs cieszył się ogromnym powodzeniem. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem i ambicją podchodzili do zadań i z niecierpliwością oczekiwali ogłoszenia wyników.
O miejscu w Konkursie zadecydowała ilość zgromadzonych punktów oraz czas wykonania wszystkich  konkurencji.
Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzcę na każdym etapie edukacyjnym.

Kondraciuk Iwona


SPOTKANIE WIELKANOCNE GRUPY OBJĘTEJ ZAJĘCIAMI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYMI- 9 kwietnia 2014 roku
Dnia 9 kwietnia  2014 r. w naszej Placówce odbyło się spotkanie wielkanocne grupy objętej zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi. Podczas spotkania dzieci i rodzice uczestniczyli
w warsztatach prowadzonych przez p. Renatę Białas i p. Danutę Janiuk. Dla wszystkich uczestników spotkania przygotowano słodki poczęstunek i drobne upominki.
Spotkanie wprowadziło nas w miłą, świąteczną atmosferę.

Paulina Piasecka

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie !
W związku z wymianą wykładzin podłogowych na terenie szkoły,  

w nowym roku szkolnym 2013/2014 wymagane jest dla uczniów obuwie na zmianę na białej podeszwie.

Dyrektor PZSiP


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego