Zespół Szkół

Idź do spisu treści

Menu główne

Bezpłatne warsztaty dla dzieci z autyzmem - 13 października 2014 roku
W dniu 13 października 2014r. w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych ul. Jagiellońska 69 w Legionowie odbyły się pierwsze z cyklu sześciu, bezpłatne warsztaty dla dzieci z autyzmem, zamieszkujących na terenie powiatu legionowskiego. Do nauczycieli Przedszkola Specjalnego oraz terapeutów zwracają się rodzice o wsparcie w zakresie pomocy dziecku autystycznemu, w związku z tym warsztaty stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska lokalnego. Dzięki warsztatom dajemy rodzicom możliwość aktywnego uczestnictwa  w procesie terapeutycznym swojego dziecka. Podczas pierwszego warsztatu prezentowano metodę integracji sensorycznej – były to ćwiczenia stymulujące podstawowe systemy zmysłowe  w formie zabawy.
Zapraszamy dzieci z autyzmem i rodziców  do udziału w kolejnych edycjach warsztatów- najbliższy 17 listopada 2014r terapia tańcem.

 

Odznaka PRZYJACIEL NASZEJ SZKOŁY

„Ten ,kto daje radość drugiemu człowiekowi
zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek.”

Podczas tegorocznych obchodów Święta Szkoły Pani Dyrektor Ewa Lewicka wręczyła Odznaki Przyjaciel Naszej Szkoły.
Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej  w  roku 2014 wyróżnienie to otrzymały dwie instytucje. Odznakę przyznajemy za okazaną  pomoc, ogromne serce , zaangażowanie i czas nam poświęcony podczas realizacji naszych pomysłów . Odznakę Przyjaciel Naszej Szkoły otrzymało Koło Miejskie Polskiego Związku Wędkarskiego nr 13 w Legionowie za współpracę z naszą Placówką w zakresie cyklicznej organizacji wspaniałego Dnia Dziecka dla naszych uczniów. Odznakę z rąk Pani Dyrektor  odebrał Prezes Koła – Pan Józef Lupa wraz z przedstawicielami Zarządu Koła. Odznakę Przyjaciel Naszej Szkoły otrzymała również Arena Legionowo za współpracę z naszą Placówką w zakresie promowania w środowisku pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej, propagowania aktywnego i zdrowego stylu życia oraz organizację Paraolimpiad w ramach obchodów Dni Osób Niepełnosprawnych Miasta Legionowo i Powiatu Legionowskiego. Odznakę odebrali : pani Anna Maroń –pracownik Areny i pan Michał Kobrzyński – kierownik Areny.

Edyta Woźniak-Ryży
Opiekun SUŚWIĘTO SZKOŁY - 14 października 2014 roku
Na uroczystości z okazji „ Święta Szkoły” w dn. 14.10.2014 r. dla dzieci i rodziców  z przedszkola oraz całej społeczności szkolnej miało miejsce wyjątkowe wydarzenie.  Dzieci, które od września uczęszczają do Przedszkola zostały pasowane przez Panią Dyrektor Ewę Lewicką na przedszkolaka.  Nadano także nazwy grupom przedszkolnym, które będą odnosiły się do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Pracy, która opiera się na wykorzystaniu wielu metod terapeutycznych wspierający indywidualny rozwój dziecka.
  
Główną ideą nadania nazw grupom przedszkolnym jest integrowanie dzieci na podstawie jednej wspólnej nazwy, wyznaczenie dalszego kierunku pracy z dziećmi poprzez realizowanie zadań wynikających z profilów nazw grupowych oraz aktywizowanie i integracja całego środowisko w tym rodziców i środowisko lokalne we wspólnych projektach edukacyjnych.

Miło jest nam ogłosić, że grupar I to gr.
„ MALI ODKRYWCY” o profilu poznawczo – ekologicznym. Głównym założeniem jest polisensoryczne poznanie świata, angażowanie wszystkich kanałów zmysłowych, którymi dziecko odbiera otoczenie. Integracja na bodźce, badanie i obserwowanie środowiska przyrodniczego.

Grupa II to gr.
„ MALI ARTYŚCI” o profilu artystycznym.
Głównym założeniem jest posługiwanie się metodami aktywizującymi poprzez ruch, muzykę, ekspresję plastyczną jako narzędzia w rozwoju psychoruchowym, społecznymi                                   i komunikacyjnym.

W tym uroczystym dniu dzieci przygotowały występ taneczny do piosenek „ Jestem sobie przedszkolaczek” oraz „ Kolorowe kredki”. Po czym otrzymały od Pani Dyrektor emblematy, które symbolizują za pomocą PCSów  przynależność do danej grupy przedszkolnej.


 Z okazji Święta Szkoły

życzymy Dyrekcji, Nauczycielom i pracownikom
niepedagogicznym takich myśli i marzeń,
które dają się urzeczywistnić,
pięknych i szlachetnych pomysłów,
które podszeptuje serce,
cierpliwości i wytrwałości,
aby praca z nami - tymi starszymi i tymi młodszymi
zrodziła wiele szlachetnych owoców.


Takie oto życzenia usłyszeliśmy w tym dniu od Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Adriana Szczepańskiego. Skierowane były do nas wszystkich, którzy na co dzień staramy się, by każdy dzień był krokiem do przodu, by  był  bezpieczny , pełen radości oraz sukcesów dużych i tych malutkich.
Z tej okazji Pani Dyrektor Ewa Lewicka nagrodziła wielu nauczycieli i wyróżniła pracowników Szkoły.
Jednak ten dzień to Święto nas wszystkich , całej społeczności PZSiPS w Legionowie. Uczniowie , którzy  dokonali  postępów w nauce, wyróżnili się pracą na rzecz szkoły  i zachowaniem godnym naśladowania otrzymali Odznakę Wzorowego Ucznia, a ich rodzice listy gratulacyjne.  Dyplomy uznania otrzymali też rodzice wyróżniający się aktywną pracą na rzecz klas  i  całej szkoły. To radosny dzień dla nas wszystkich. Akademię przygotował Samorząd Uczniowski pod okiem swoich opiekunów. Były występy przedszkolaków, gimnazjalistów, tańce,  a  chór pięknie rozpoczął i zakończył spotkanie.

Edyta Woźniak-Ryży
Opiekun SU

              W hołdzie  Wielkiemu Polakowi i Świętemu
W dniu 27 lipca 2005 roku dzień 16 października został ustanowiony przez sejm RP świętem.  Kościół katolicki  również celebruje rocznicę powołania Karola Wojtyły na tron papieski i  obchodzi Dzień Papieski w niedzielę przed 16 października.
Uczniowie i nauczyciele naszej Placówki  podczas  uroczystej akademii „ Ojciec Święty Jan Paweł II” przypomnieli drogę życiową naszego Rodaka od narodzin aż po ostatnie dni.  Autorzy scenariusza  ukazali poszczególne etapy życia od Wadowic, gdzie Jan Paweł II wtedy znany jako Karol Wojtyła  spędził dzieciństwo, poprzez Gimnazjum Śląskie im. Marcina Wadowity, studia i tajne seminarium aż po  wybór na papieża. Młodzi artyści podkreślali wyjątkowość  postaci Jana Pawła II  i jego  cechy charakteru,  które doprowadziły go do zaliczenia w poczet świętych.  To szkolne studium ukazuje postać  Karola Wojtyły nie tylko jako wspaniałego księdza, biskupa, czy też papieża,  ale jako człowieka, uczonego- myśliciela, aktora, pisarza i niezwykle utalentowanego poetę. Przygotowania do  obchodów Dnia  Papieskiego trwały w Placówce  od dłuższego czasu. Ogłoszony został konkurs plastyczny, którego owocem było kilkanaście prac o papieżu Polaku.  Autorzy  najlepszych prac podczas akademii zostali wyróżnieni i nagrodzeni. Wielu uczestników akademii zdobyło nagrody podczas  konkursu wiedzy o Janie Pawle II.  Zebranych  na sali widzów połączyło wspólne odśpiewanie Barki, ulubionej pieśni Jana Pawła II. Słowa i melodia przywróciła wspomnienia o Jego pielgrzymkach do kraju rodzinnego, spotkaniach z Nim, a także wzniosłą atmosferę po Jego odejściu z tego świata.
- Jan Paweł II to człowiek, który jest symbolem tego co najlepsze w nas ludziach. To Polak, który swoją mądrością obdzielił cały świat –podkreśliła  Ewa Lewicka , dyrektor szkoły. –  Ta mądrość, dziedzictwo, które pozostawił przez długie lata będzie wsparciem dla ludzkości. Uczył na szacunku dla siebie samych, dla drugiego człowieka. Był obrońcą rodzin, słabszych i zniewolonych.  Walczył o godność nie tylko jednostek, ale narodów. Był przyjacielem wszystkich ludzi bez względu na wyznanie.   Pozostawił po sobie olbrzymi dorobek  artystyczny i filozoficzny. Dni Papieskie to doskonała okazja do zgłębiania mądrości Jego życia  i  przypomnienie nauk, którymi nas obdarzał. To szczególna okazja do okazania naszemu Wielkiemu Polakowi hołdu. Jan Paweł II  nauczał „Człowiek najpełniej afirmuje siebie, dając siebie. To jest pełna realizacja przykazania miłości.”  -zacytowała rozmówczyni.
Zebrani, a wśród nich zaproszeni goście ksiądz dziekan Lucjan Szcześniak   z wielką uwagą i wzruszeniem przyjęli  słowa o życiu i nauczaniu  Jana Pawła II.

                                                                          Jerzy Jastrzębski              W poszukiwaniu wiedzy - wycieczka szlakiem ginących zawodów - 29,30 września 2014 roku - 1 października 2014 roku
Na początku października 2014 roku grupa uczniów naszej Placówki w poszukiwaniu wiedzy i doświadczeń udała się  do Sielskiej krainy, lessowych wąwozów.
Odwiedzili fascynujące muzeum Nietypowych Rowerów w miejscowości Gołąb niedaleko Dęblina. .  Kuźnia w Wojciechowie to małe muzeum kowalstwa. Tutaj  Roman Czerniec właściciel i mistrz kowalstwa przeprowadził pokazową lekcję obróbki metali. Uczniowie asystowali mistrzowi przy wyrobie podków. Roman Czerniec z wielkim zapałem opowiadał o historii tego znanego już w całym kraju miejsca.  Niedaleko od kuźni widać mury zabytkowej wieży Ariańskiej. W niej  znajduje swoją siedzibę Muzeum Kowalstwa i Muzeum Regionalne a w nich tysiące eksponatów. Wojciechów znany jest jako ”kowalska wieś’ Praktycznym wyrazem  wtapiania się w atmosferę tego miejsca były warsztaty związane z kowalstwem. Uczestnicy wykonali  pamiątkowe podkowy. Kontynuacją programu następne lekcje o historii Ziemi, jej budowie i  pokaz minerałów z całego świata w Młynie Hipolit w Nowym Gaju. Najbardziej fascynującym momentem  tej wizyty było własnoręczne płukanie złota. Każdy uczestnik zdobył w ten sposób trochę tego drogocennego kruszcu. Wojciechów to również miejsce gdzie znajduje się Park Zwierząt, Rozrywki i Edukacji. Pobyt w nim to spotkanie z zwierzętami  z całego świata. Tutaj można  zobaczyć  białe lwy, tygrysy, lamy i dziesiątki innych rzadkich okazów zwierząt. W Parku znajduje się wiele ciekawych ptaków. O każdym z mieszkańców tego niespotykanego zoo opowiada przewodnik i opiekun zwierząt. W trakcie tej relacji należy wspomnieć o pobycie w Magicznych Ogrodach  Rodzinnym Parku Tematycznym w  Janowcu koło Kazimierza. - Pobyt w Wojciechowie to fascynująca przygoda, interaktywna lekcja -mówi organizator Zielonej Szkoły Anna Skiścim, nauczycielka PZSIPS- Uczniowie spotykają fascynujących ludzi, zapaleńców którzy uczą o swoim rzemiośle, kochają swój region i ukazują jego najwspanialsze walory. Taki wyjazd w teren pozwala uczniom poszerzać wiedzę i rozwijać zdolności manualne i artystyczne. –dodaje rozmówczyni. Jesteśmy wdzięczni  fundacji „Promień Słońca” i  Starostwu Powiatowemu w Legionowie za umożliwienie nam opiekunom i  uczniom pobytu  w tej zaczarowanej krainie lessowych wąwozów -dodaje rozmówczyni.

                                                                                                                    Jastrzębski Jerzy 

Starostwo Powiatowe - 1 października 2014 roku
1 października 2014r, uczniowie z klas I – III B Przysposabiającej do Pacy, uczestniczyli    w wycieczce do Starostwa Powiatowego w Legionowie. Wyjście to zostało zorganizowane w ramach projektu włączającego młodzież  w zajęcia kształtujące umiejętności z zakresu przysposobienia do pracy.   Uczniowie dzięki uprzejmości pana naczelnika -  Grzegorza Ziemiochóda i pani inspektor Jolanty Grzybowskiej poznali wszystkie pomieszczenia Starostwa dowiadując się jakie znajdują się tam biura, wydziały  i referaty oraz co należy do ich zadań. Mieli przyjemność spotkać się i porozmawiać z niektórymi naczelnikami i kierownikami poszczególnych wydziałów i referatów, między innymi z kierownikiem Referatu Kryzysowego panem Januszem Głogowskim i kierownikiem Wydziału Edukacji – panem Tomaszem Lisowskim. Niezmiernie miło nam było, kiedy w imieniu nieobecnego pana starosty powitał nas wicestarosta – pan Robert Wróbel. Na koniec uczestnicy mieli okazję zobaczyć nowe  Centrum Pomocy Rodzinie. Młodzież z przejęciem chłonęła przekazywane im informacje, i wróciła bardzo zadowolona                         z odbytej wycieczki.  

Iwona Zielińska
Wycieczka do Aqua Parku w Jachrance
Dzieci z przedszkola w PZSiPS  w Legionowie wraz z opiekunami i nauczycielami miały okazję uczestniczyć w wycieczce na basen do Aqua Parku w Jachrance. Dzieci pod czujnym okiem rodziców i nauczycieli mogły korzystać z brodzika wyposażonego w zjeżdżalnię, basenu rekreacyjnego oraz jacuzzi. Głównym celem wycieczki była integracja grupy przedszkolnej oraz zapoznanie z nowym, ciekawym miejscem.
Zabawa w wodzie może być skutecznym środkiem pozwalającym na nawiązanie kontaktu między nauczycielem a dzieckiem oraz rodzicem a dzieckiem. Woda opływając ciało dostarcza delikatnych bodźców  (szczególnie dotykowych) dla naszych zmysłów. Szum i plusk wody są dźwiękami kojąco wpływającymi na nasz system nerwowy.
Zabawy w wodzie są źródłem miłych i łagodnych doznań dotykowych , wzrokowych i słuchowych. Uśmiech na twarzach dzieci, zaskakująca wręcz ich aktywność oraz zadowolenie rodziców pozwalają nam wnioskować, że wycieczka była jak najbardziej pozytywnym akcentem w naszym przedszkolnym życiu.

Liliana Sadowska

WIO KONIKU!
W październiku nasze przedszkolaki realizowały projekt, pt. „ WIO KONIKU!”. W ramach projektu w dn.02-09.10.2014r. dzieci uczestniczyły w wycieczce do Stadniny Koni „ Ławra” w Łajskach.                             
Pod czujnym okiem instruktora dzieci miały możliwość bliższego poznania koni poprzez jazdę konną oraz poznanie zasad ich pielęgnacji i żywienia.
Zajęcia z elementami hipoterapii mają przede wszystkim pozytywny wpływ na:
korygowanie postawy poprzez wzmocnienie mięśni, regulację napięcia mięśniowego, doskonalenie zmysłu równowagi, ćwiczenie zmysłów, poprawę spostrzegania siebie i innych, rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych oraz wspomaganie rozwoju mowy dzieci niepełnosprawnych poprzez wspomagające i alternatywne metody komunikacji.

Dzieci oraz rodzice wspaniale spędzili czas!


Małgorzata Grzybek

APEL "BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY" - 26 wrzesnia 2014 roku

Nagroda Starosty Legionowsiego - 25 września 2014 roku
Dnia 25 września 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Legionowie odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu, na którą zostali zaproszeni najlepsi uczniowie ze szkół prowadzonych przez powiat legionowski. Wśród nich znalazł się uczeń naszej Placówki Tomasz Idziak – Szkodziński z klasy piątej Szkoły Podstawowej. Tomek został nagrodzony stypendium Starosty Legionowskiego za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. W ubiegłym roku szkolnym - 2013/2014 osiągnął on średnią ocen 5.0 oraz wzorowe zachowanie.
Gratulujemy Tomku ! Oby tak dalej !

wychowawca : mgr Agnieszka Podłucka


Wycieczka do Supermarketu „Kaufland” w Jabłonnie- 24.09.2014r.
W dniu 24.09.2014r. uczniowie IV etapu edukacyjnego w PZSiPS, wraz z p. Dyrektor PZSiPS E. Lewicką i nauczycielkami p. A Godlewską i p. I. Zielińską, w ramach zajęć kształtujących umiejętności przysposabiające do pracy,  byli na wycieczce zawodoznawczej w Supermarkecie „Kaufland” w Jabłonnie. Na miejscu czekała na nas Pani Dyrektor Karina Wileńska , która była naszym przewodnikiem po sklepie. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wstępnego szkolenia z zakresu BHP i postępowania przeciwpożarowego. Następnie Pani Dyrektor, oprowadzając nas po sklepie,  zapoznała nas  z jego organizacją, zasadami zamawiania towarów, zróżnicowaniem asortymentu oraz ze sposobem funkcjonowania supermarketu od zamówienia poprzez dostarczenie do sklepu i wyłożeniem na półki. Podczas spaceru pomiędzy poszczególnymi stoiskami, uczniowie z ogromnym zainteresowaniem przyglądali się pracy ekspedientek i  klientom robiącym zakupy. Ogromne zainteresowanie wzbudziły pomieszczenia niedostępne dla klientów np.  rampa rozładunkowa, magazyn, chłodnia, zamrażalnia, piekarnia.  Wszyscy z zaciekawieniem słuchali P. Dyrektor, która pokazywała w jaki sposób koduje się towary i zakłada klipsy zabezpieczające.
Uczniowie mogli samodzielnie zrobić zakupy, a nawet dzięki uprzejmości Pani Dyrektor mogli samodzielnie stanąć przy kasie i czytnikiem skanować towary, odczytując ich cenę.
Na zakończenie wszyscy zostali obdarowani  drobnymi upominkami. Mieliśmy możliwość zobaczenia miejsc, do których nigdy wcześniej nie mieliśmy wstępu. Wycieczka była bardzo ciekawa. Dowiedzieliśmy się wielu interesujących rzeczy, które na pewno przydadzą nam się w przyszłości - mówili zafascynowani wycieczką uczniowie.

Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Karinie Wileńskiej za umożliwienie nam zwiedzania, nadzwyczaj serdeczne i ciepłe przyjęcie, a także za to, że w merytoryczny a jednocześnie bardzo przejrzysty i przystępny sposób potrafiła nam wyjaśnić zasady funkcjonowania supermarketu.


Przygotowała
Anna Godlewska

Stadiom Miejski - 18 września 2014 roku
18 września 2014r, młodzież z klas I – III B PDP, udała się na Stadion Miejski w Legionowie i uczestniczyła w spotkaniu z prezesem Legionovi, panem Dariuszem Ziębskim. Spotkanie to zostało zorganizowane w ramach projektu przygotowującego młodzież do zajęć kształtujących umiejętności z zakresu przysposobienia do pracy. Zadaniem uczniów będzie zadbanie o  teren zielony wokół części stadionu.  Prezes Legionovi pan Ziębski  oprowadził nas po obiekcie sportowym, dokładnie opowiadając o jego powstaniu, i spełniającej funkcji oraz atrakcyjności dla jego użytkowników. Spotkanie było bardzo interesujące, zwłaszcza, że niektórzy nasi uczniowie to wielcy fani sportu i z wielką przyjemności  wysłuchali wszelkie informacje odnośnie nowinek sportowych na temat znanych im drużyn a także  oglądali i poznawali ich ulubiony obiekt sportowy.  

Iwona Zielińska

Muzeum Historyczne - 12 września 2014 roku
W dniu  12 września 2104r. uczniowie z klasy I- III B PDP udali się do Muzeum Historycznego  w Legionowie. Dzięki uprzejmości pani Aleksandry Jakubczyk – Gola uczestnicy bardzo szczegółowo zwiedzili muzeum, zarówno jego nową jak i starą część i poznali rodzaj zadań jakie będą wykonywać  w trakcie zajęć kształtujących umiejętności z zakresu przysposobienia do pracy. Uczestnicy  zwiedzili wystawę  stałą -  De Profundis... Archeologia ziem powiatu legionowskiego, oraz wystawę czasową – Druciki, pająki, radziki – 95 lat tradycji szkolenia żołnierzy wojsk łączności w Zegrzu, a w starej części muzeum wystawę poświęconą twórczości Cz i H. Centkiewiczów. Uczniom znane jest Muzeum Historyczne w Legionowie, ale jak do tej pory, nie mieli jeszcze okazji poznać je z innej strony niż zwiedzający oraz uzyskać tak wyczerpujących i bogatych informacji na temat pracy w muzeum i obowiązków poszczególnych pracowników. Zainteresowanie młodzieży było ogromne, zarówno pod względem wykonywanej przez nich w przyszłości pracy, jak i prezentowanych wystaw.
Obecnie współpraca z Muzeum Historycznym rozwija się także na zasadzie cyklu spotkań i lekcji muzealnych poświęconych tematom archeologicznym dotyczących ziem powiatu legionowskiego, pt. „Archeologia w 5 zmysłach”. Są to bardzo atrakcyjne spotkania, polegające na prezentacji multimedialnej, zajęciach pokazowych, praktycznych, jak i na zabawie. Projektem tym są objęci uczniowie wszystkich poziomów edukacyjnych naszej Placówki .

Iwona ZielińskaMoi Drodzy!


Miło mi poinformować Was, że nasza placówka , mimo bardzo licznej konkurencji, została zakwalifikowana do kursu e- coachingowego Szkoła Tolerancji organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z którym współpracujemy od kilku lat.
Kurs odbędzie się na platformie dobrzeuczymy.pl od 6 października do 14 grudnia br. Szkoła Tolerancji pomaga nauczycielom wprowadzić na lekcje elementy edukacji antydyskryminacyjnej, równościowej i wielokulturowej. Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego zostałam uczestnikiem szkolenia i mam nadzieję, że zdobytą przeze mnie wiedzę wspólnie wykorzystamy w naszej szkole . Słowo „tolerancja” w naszym środowisku ma wyjątkowe znaczenie i mam nadzieję, że poznamy jego wartość, a także prawdziwe oblicze tolerancji.


Informuję również, że po raz kolejny bierzemy udział w akcji „Samorządy mają głos” , której celem jest wsparcie szkół w organizacji i przeprowadzeniu demokratycznych wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego. Szkoły biorące udział w akcji otrzymają materiały merytoryczne oraz możliwość korzystania z łączącej samorządy platformy internetowej, gdzie już widniejemy i gdzie na bieżąco będą pojawiały się dane z naszych wyborów, które odbędą się w ostatnim tygodniu września.

mgr Edyta Woźniak-Ryży
Opiekun SUUROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014-2015 W PZSIPSOgłoszenie !
W związku z wymianą wykładzin podłogowych na terenie szkoły,  

w  roku szkolnym 2014/2015 wymagane jest dla uczniów obuwie na zmianę na białej podeszwie.

Dyrektor PZSiPS


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego